FORSIDE   /   MINNEFONDET   /   OM GUNNAR SØNSTEBY GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND Det er med stor takknemlighet til arbeidet Gunnar Sønsteby gjorde for landet gjennom krigsårene, og senere som fredsarbeider i alle år frem til sin død, vi nå har etablert hans minnefond. Arbeidet med å bygge fred begynner med å bygge opp forsvarsviljen alle generasjoner. Som nasjon har vi en moralsk plikt til å verne om demokratiet som generasjoner før oss har kjenpet og falt for. Denne grunnleggende friheten er det som sikrer vår hverdag og fremtid. Dette budskapet var gjennomgående i Sønstebys virke som folkeopplyser, og det er dette budskapet vi nå søker å bringe videre med dette initativet.

«Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.»  • Bidra til Gunnar Sønstebys minnefond

    Historien har lært oss at dette viktig å ikke glemme. Å fortelle nye generasjoner om konsekvensene ved å ikke vite opptok Gunnar Sønsteby i hele hans liv. Dette arbeidet blir viederført gjennom minnefondet som arbeider aktivt for å lære nye generasjoner om fredsarbeid.